ZNALOSTI 

Lentikulární efekty

Prvním krokem v lentikulárním designu je vybrat správný lentikulární efekt odpovídající marketingové myšlence. Musíte se zaměřit nejen na obsah designu, ale také na omezení lentikulární technologie. Lentikulární technologie umožňuje získat tři skupiny efektů: Výměna, 3D obraz a pohyb. 

3D 
hloubka


Všechny objekty jsou rozmístěny ve vrstvách způsobem, který vytváří iluzi 3D prostoru. Použití tohoto efektu umocňuje pocit reality scény a přitahuje široké publikum. Existují čtyři způsoby, jak získat 3D obraz. Vrstvení, převod 2D do 3D (když digitálně převádíme 2D obraz na 3D pomocí softwaru a know-how), vykreslování 3D obrázků pomocí 3D softwaru, jako je 3D max, Maya nebo Lightwave, nebo speciální fotografie (poslední dvě se nazývají izometrické).

FLIP-FLOP


Flip je výměna mezi dvěma nebo třemi obrázky. Rozdíl mezi animací a flipem je ten, že flip se může skládat ze zcela odlišných obrázků. Tento efekt je vhodný pro ilustraci situace "příčina a následek" nebo "před a po". Nejlepšího efektu lze dosáhnout pomocí dvou obrázků. V takovém případě je snadné dosáhnout dobré kvality každého snímku a vyhnout se efektu "duchů". Efekt "duchů" lze pozorovat, když je jeden snímek na dalším snímku mírně viditelný - jde o druh přechodu snímků.

Je to jasná změna z obrázku A na obrázek B. V kreativní oblasti je to nejlepší efekt, který se používá k překvapení pozorovatele jasnou změnou mezi dvěma subjekty. Efekt převrácení se používá v jakémkoli kontextu vizuální komunikace k rozvoji strategických nápadů jako: "Před/Po", "Zapnuto/Vypnuto", "Den/Noc

ANIMACE


Animace je série obrazů tvořících pohyb. Hlavním aspektem animace je, že tyto obrázky si musí být trochu podobné. Tento efekt dokonale vyjadřuje pohyb. Počet rámců, které je možné implementovat, závisí na jejich podobnosti a pohybuje se od pěti do dvaceti pěti.

SMÍŠENÉ EFEKTY

3D + flip-flop

Některé efekty lze kombinovat. Můžete například kombinovat 3D s nějakým převrácením. To lze provést pouze tehdy, když jsou čočky kolmé k vašim očím.

© 2022 Ezop

Ezop ekologická tiskárna, Nábřeží 5574, Zlín 760 01, +420 571 161 206  info@ezop.cz 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!